Online objednanie k lekárom mojlekar.eu
| Online objednanie k lekárovi | Registrácia pacient | Registrácia lekár

MUDr. Dana Vavricová Ďureje

Ambulancia vnútorného lekárstva, Partizánske
Sme veľmi hrdí na lekárov, ktorí spolupracujú s mojlekar.eu, a tým pomáhajú spolu s nami zvyšovať spokojnosť pacientov. Dnes sme sa rozprávali s MUDr. Danou Vavricovou Ďureje z Ambulancie vnútorného lekárstva v Partizánskom.

1. Popíšte nám Vašu ambulanciu?

Ambulancia vnútorného lekárstva DVD MED,s.r.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu odboru vnútorného lekárstva, čo znamená , že realizuje predoperačné vyšetrenia, vyšetrenie pacientov vrámci diferenciálnej diagnostiky vnútorných chorôb, dispenzár /tj. pravidelné kontroly/ pacientov s chronickým ochoreniami, ako je vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, poruchy tukov,..
Okrem toho realizujeme sonografické vyšetrenia vnútrobrušných orgánov a ciev. Sonografia brucha je u nás štandartne doplnená o dopplerovské vyšetrenie, čo znamená, že okrem veľkosti, tvaru a zmeny uloženia orgánov dokážeme vyšetriť aj ich prekrvenie, čo v mnohých prípadoch pomáha lepšie stanoviť diagnózu a obmedziť počet ďaľších vyšetrení. Okrem toho realizujeme vyšetrenie krčných ciev a žíl dolných končatín.

2. Na čo sa zameriavate, čím je vaša ambulancia špecifická a čo môže pacient očakávať?

Poskytujeme štandartnú zdravotnú staroslivosť, samozrejme so snahou o udržanie kroku s rýchlým vývojom nových diagnostických a liečebných metód. Avšak našim cieľom je pri bežnom vyšetrení ponúknuť i určitý „ nadštandard“. Priestory ambulancie sú novovybudované, nadštandartne priestranné, pacient má súkromie pri rozhovore so zdravotnou sestrou a samostane i s lekárom. Ambulancia je bezbariérová, klimatizovaná. Prístrojové vybavenie je moderné,okrem bežného EKG pristroja, máme k dispozícii dve zariadenia na 24 hodinový monitoring tlaku krvi, prístoj na zaznamenávanie krátkeho EKG záznamu v domácom prostredí pri ťažkostiach a diagnostike arytmií. Sonografický prístroj na vyšetrenie brucha, măkkých tkanív a ciev je vybavený doplerom- tj. možnosťou zobraziť ako súčasť sonografického obrazu i prekrvenie vyšetrovanej oblasti, čo nie je štandartné pri bežných sono vyšetreniach.
Okrem priestorového a prístrojového nadštandartného vybavenia sa snažíme poskytovať určitý nadštandard i v prístupe ku každému pacientovi. To znamená dostatok času na vyšetrenie a komunikáciu s pacientom. Či je naša snaha efektná musia posúdiť naši pacienti, ale ich záujem o naše služby nás veľmi teší.
Dnešný pacient, rozkúskovaný v starostlivosti niekoľkých špecialistov akosi nie je „zosúladený „. Vnútorné lekárstvo je práve tým článkom medicíny, ktorý by sa mal venovať i tomuto „ zosúlaďovaniu“.

3. Prečo ste sa rozhodli pre spoluprácu s mojlekar.eu?

Objednávanie online sme privítali ako alternatívu k bežnému objednávaniu osobne, alebo telefónom. Som presvečená, že práve problémy s objednaním sa na vyšetrenie vnášajú do zdravotnej starostlivosti príliš veľa negatívnych emócií, ktoré zhoršujú vzájomnú komunikáciu.
Finančné zdroje neumožňujú zamestnávať ďaľšiu pracovnú silu, ktorá sa trpezlivo bude venovať všetkým zaklopaniam na dvere a všetkým zazvoneniam telefónu.
Náplň práce zdravotnej sestry je predovšetkým poskytovanie zdravotnej starostlivosti, organizácia návštev pacientov je však nevyhnutnosťou. Preto sme privítali finančne nenáročnú možnosť odbremeniť sa od týchto povinnností pomocou online objednávania. Práca, ktorá nie je v intervale niekoľkých minut rušená klopaním a telefonovaním je efektívnejšia a pri práci s ľudmi i príjemnejšia pre obe strany.
Organizácia práce na ambulanciách nie je rovnaká. Pacienti, ktorí len sporadicky navštevujú zdravotnícke zariadenia sú “stratení” v systéme, ktorý pôsobí trocha chaoticky.
Naša organizácia vyzerá nasledovne. Veľkú časť našej práce zaberá dispenzárna starostlivosť, čo sú pravidelné kontroly v intervaloch 1 až 6 mesiacov. Takýchto pacientov objednávame na určitý termín, a v týchto prípadoch je ideálna možnosť online objednávania, s možnosťou vybrať si termín a zosúladiť ho podľa individuálnych požiadaviek. Ak ju využije len polovica takto vyšetrovaných pacientov, budeme radi.
Možnosť online objednávania môžu využiť i pacienti , ktorých návštevy sú “jednorazové“, či už na vyšetrenie predoperačné, sonografické,…
Pre akútne zhoršenie stavu a požiadavky na čo najskorší termín je ešte možnosť využiť pár voľných termínov zapísaním sa v požadovaný deň vyšetrenia na recepcii v ranných hodinách.
Dúfam, že i táto variabilita možností objednania /osobné objednanie, telefon, internet/ prispeje k spokojnosti našich pacientov.
Online objednávanie oceňujem práve preto, že rozširuje možnosti ako ušetriť čas, jednoducho si zabezpečiť termín na vyšetrenie, bez zbytočných emócií a podľa individuálnych požiadaviek.
Okrem toho zvăčšuje a neustále rozširuje okruh informácií o danom zdravotníckom zariadení na internete, čo by sme nemali podceňovať. Tento spôsob získavania informácií sa stáva najpodstatnejším, a to nielen v určitých vekových kategóriách.

4. Hodnotenie a výsledok spolupráce Vašej ambulancie s mojlekar.eu?

Systém sme len začali využívať, na hodnotenia treba vyčkať, ale tešia ma pozitívne reakcie pacientov na ponúknutú možnosť on-lina objednania. A prekvapivo vo všetkých vekových kategóriách. Verím, že tadiaľťo vedie cesta.

Aktuálne voľné termíny s možnosťou online objednania nájdte na týchto stránkach: MUDr. Dana Vavricová Ďureje, Ambulancia vnútorného lekárstva
MUDr. Dana Vavricová Ďureje
Detail
MUDr. Dana Vavricová Ďureje
Detail
MUDr. Dana Vavricová Ďureje
Detail
MUDr. Dana Vavricová Ďureje
Detail
MUDr. Dana Vavricová Ďureje
Detail

02.06.2011 | Peter Dechet | Naši lekári | Pridaj na Facebook Facebook
Zobraz správy: Z domova | Zo zahraničia | Blog mojlekar.eu | Lekári na mojlekar.eu |
Najnovšie príspevky
  • 26.09.2019 16:07 | Vyšetrenie
  • 29.04.2012 16:19 | súhlas
  • 29.04.2012 16:13 | spokojnosť
  • . . .

Vyhľadajte si lekára

Meno lekára
Špecializácia
Mesto

Najčítanejšie

1. Objednajte si recept online
29.11.2011 | Peter Dechet | Blog mojlekar.eu
2. Doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
15.02.2011 | Peter Dechet | Naši lekári
3. Darovanie plazmy - dobrý biznis?
30.08.2010 | Alexandra Moštková | Zo zahraničia
4. Niektoré mýty o kliešťoch
13.08.2010 | Juraj Kordik | Z domova
5. Pitie čierneho čaju môže byť nebezpečné
31.08.2010 | Eva Sjekelová | Zo zahraničia
6. Elektronické objednávanie k lekárom na Slovensku
17.01.2010 | Alexandra Moštková | Z domova
7. Pár tipov ako sa vyhnúť rannej opici
23.08.2010 | Juraj Kordik | Z domova
8. Strojček na zuby vás vyjde draho...
20.10.2010 | Alexandra Moštková | Z domova
9. Darovanie kostnej drene
19.07.2011 | Alexandra Moštková | Z domova
10. MUDr. Dana Vavricová Ďureje
02.06.2011 | Peter Dechet | Naši lekári

mojlekar.eu | Kontaktujte nás | Kariéra | Zmluvné podmienky | Správy | Blog mojlekar.eu | Zoznam ambulancií | Zoznam špecializácií

Created by 2009 - 2024 Ellington a.s. © All rights reserved. Version 4.00